Missie & visie

Visie

Step in Control brengt lokale overheden en overheidsondernemingen blijvend in control op hun bedrijfsvoering.

Missie

Step in Control helpt gemeenten bij het continu verbeteren van de beheersing van bedrijfsvoering. De Step-gemeente managet haar (fiscale) risico's, dient aanvaardbare en controleerbare aangiften in en doet zichzelf daarbij niet te kort.

Step gelooft in een transparante aanpak met duidelijke resultaten waarmee klanten zelf aan de slag kunnen. Met betaalbare en laagdrempelige oplossingen maken wij onze klanten sterker door onze kennis toegankelijk te maken en over te dragen.

Uitgangspunten

Houd het simpel
Step in Control staat voor een gestructureerde aanpak met heldere stappen en een duidelijk resultaat. Het werk van Step is pas klaar wanneer de klant begrijpt wat we hebben gedaan.

Toegankelijk, benaderbaar en professioneel
Step in Control is geworteld in de gemeentepraktijk. De medewerkers van Step nemen de handschoen op en realiseren samen met klanten de gewenste verbeteringen.

Kennis delen en toepassen
De medewerkers van Step in Control zetten hun kennis om in oplossingen die het werk beheersbaar maken. Kennis delen wij door samenwerking en training. Niet het advies, maar het resultaat staat centraal. 

Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com