Samenwerking

Unit4

Unit4

Step in Control en Unit4 bundelen hun krachten om lokale overheden en overheidsondernemingen op softwaregebied te ondersteunen met GRIP. Deze oplossing zorgen voor een effcient beheer en interne controle van de interne bedrijfsvoering . Dankzij GRIP en de koppeling met de financiële administratie direct verantwoord en inzichtelijk aantoonbaar onderbouwd.
Centric

Centric

Centric is al jarenlang een stabiele partner voor de lokale overheid. De gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening van Centric zorgt ervoor dat overheden zich op hun kerntaken kunnen richten. Step heeft samen met Centric oplossingen ontwikkeld aangaande de inrichting van de financiele administratie.
Taxnavigator

Taxnavigator

Step en Taxnavigator werken samen om gemeenten optimaal te informeren over de fiscaliteit. Taxnavigator is een fiscale kennisbank voor medewerkers van gemeenten en publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken of zich willen oriënteren op fiscaliteiten. Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante - informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen. Op Taxnavigator treft u ook veel uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Sport’, ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Vastgoed’ , ‘Sociaal Domein’ en ‘Subsidies’. Taxnavigator beschikt over uitgebreide modellabellingen waaraan een uitgebreide index van fiscale onderwerpen is gekoppeld.
Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com