Artikelen in categorie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende nieuwsartikelen in deze categorie. Klik op de links om de inhoud van de betreffende nieuwsbrief te bekijken.
13 artikelen weergegeven

Vpb in de praktijk: vier tips van gemeente Nijkerk

Gemeente Nijkerk is een van de voorlopers als het gaat om de invoering van de vennootschapsbelastingplicht. Step in Control sprak met adviseur bedrijfsvoering Dieuwe Dangremond over zijn praktijkervaring met deze nieuwe belasting. Zijn belangrijkste les: “De vpb-plicht is geen eendagsvlieg, maar een jaarlijks terugkerende verplichting. Neem het serieus." Samen met ...

Leerlingenvervoer voor btw-wetgeving geen economische activiteit

Leerlingenvervoer op basis van de Wet op het primair onderwijs, is geen economische activiteit in de zin van de btw-wetgeving, zo beslist het Hof van Justitie van de EU in de procedure van de gemeente Borsele. Dit betekent dat gemeenten geen btw verschuldigd zijn over de (geringe) inkomsten. Belangrijker is ...

Overzicht notities objectvrijstellingen SVLO

Afgelopen voorjaar publiceerde de SVLO drie notities over objectvrijstellingen vennootschapsbelasting (vpb) voor overheidsondernemingen. Deze leiden ertoe dat resultaten behaald met bepaalde activiteiten onder voorwaarden zijn vrijgesteld voor de vpb. Step in Control zet ze nog even kort op een rij. SVLO staat voor Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden dat bestaat uit ...

Let op: invloed vennootschapsbelasting op verbonden partijen

De meeste verbonden partijen voeren namens gemeenten overheidstaken uit. Daarnaast worden vaak diensten verleend die ook door marktpartijen worden verzorgd. Zo vaccineert de GGD reizigers en voeren regionale afvalstoffenbedrijven ook bedrijfsafval af. Mooi geregeld toch? Er schuilt echter een addertje onder het gras... Sinds 1 januari 2016 zijn overheden vennootschapsbelastingplichtig ...

Aangifte VPB: drie aandachtspunten

De werkzaamheden die u nu voor de invoering van de vpb-plicht verricht, moeten leiden tot het indienen van een aanvaardbare vpb-aangifte. Step in Control zet drie aandachtspunten op een rij waar u nu al rekening mee moet houden. Drie aandachtspunten Het is belangrijk hier goed op te reageren (ook als ...

Wet DBA: modelovereenkomst VNG wacht op goedkeuring

Per 1 mei dit jaar is de verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Organisaties hebben tot en met 30 april 2017 de tijd hun werkwijze aan te passen aan het systeem van (model)overeenkomsten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten diende voor de gemeentelijke sector een modelovereenkomst bij de Belastingdienst in. De goedkeuring stond gepland ...

Drie plichten vpb en hoe daar efficiënt aan te voldoen

Een complete oplossing voor het beheer en de controle van de fiscale administratie, de fiscale dossieropbouw en fiscale rapportages. Dat is wat Step in Control op 17 mei lanceerde. GRIP VPB vereenvoudigt het beheer en de controle op de vpb-geldstroom en daarmee ook de aangifte, zodat dit aanzienlijk minder kosten, ...

Step in Control en Unit4 werken samen om lokale overheden te ondersteunen

Step in Control en Unit4 bundelen hun krachten om lokale overheden en overheidsondernemingen op softwaregebied te ondersteunen met GRIP. Deze oplossing zorgt voor beheersing van de vennootschapsbelasting (vpb) en zal in de toekomst ook zorgen voor het samenstellen van de (fiscale) jaarrekening, risicobeheersing, het sociale domein en de (verbijzonderde) interne ...

Btw op re-integratietrajecten strikter beoordeeld

De Belastingdienst merkt per 1 januari 2016 de btw op re-integratietrajecten eerder als kostprijsverhogend aan. Achterliggende reden is dat de fiscus artikel 4a van de Wet op het BTW-compensatiefonds (inzake individuele verstrekkingen), strikter toepast. Ziet uw gemeente bijvoorbeeld individuele begeleiding als compensabel, dan heeft dit gevolgen voor uw begroting of ...

Drie btw-risico's en hoe ze te voorkomen

Voor het indienen van aanvaardbare btw-aangiften en bcf-declaraties is het belangrijk de fiscale bedrijfsvoering aan te passen bij veranderingen in beleid en wet- en regelgeving. In deze serie behandelt Step in Control de drie belangrijkste wijzigingen voor de gemeenten: drie decentralisaties, het Besluit Begroting en Verantwoording en de WWB. Te ...

Vpb: Meer duidelijkheid over winstoogmerk?

Op 11 februari verscheen de Notitie Winstoogmerk van de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO). Doel van de publicatie is lokale overheden te helpen bij het bepalen of er sprake is van structurele winst en daardoor mogelijk vennootschapsbelastingplicht. Bepalen of er structureel winst wordt gehaald of niet, blijkt in de praktijk ...

Actieplan overgang naar Wet DBA

Vanaf 1 mei 2017 wordt de Wet DBA gehandhaafd. In de implementatietermijn van een jaar neemt de Belastingdienst geen repressieve handhavingsmaatregelen. Dit geeft alle partijen de tijd hun werkwijze aan te passen. Hoe pakt uw organisatie dat aan? Step in Control adviseert gemeenten als volgt te werk te gaan: *inventariseer ...

Dag VAR, hallo DBA

Op 1 mei dit jaar verviel de verklaring arbeidsrelatie (VAR) - gelukkig met een overgangsfase van een jaar waarin de Belastingdienst geen repressieve maatregelen oplegt. In plaats daarvan moet uit een overeenkomst blijken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking zodat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden ...
Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com