Inventarisatie opleiding fiscaliteit Gemeente Koggenland

Op 21 september 2017 verzorg ik voor uw gemeente Koggenland een opleiding fiscaliteit. Tijdens het ochtendprogramma gaan we dieper in op de omzetbelasting en het BTW-compensatiefonds. In het middagdeel staat de vennootschapsbelasting op de agenda. Om de opleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw behoefte, verzoek ik u onderstaande vragen te beantwoorden. Alvast bedank Bob van Leeuwen.
VPB BTW WKR/Loonheffingen Algemeen Financien Interne Controle Staat er niet bij
Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com