GRIP LH/WKR controle

Uitdaging
De aangeleverde LH/WKR controle informatie dient alle, voor de controle relevante, informatie te bevatten en dient juist te zijn.

Alle controle informatie moet binnen een redelijke termijn aan te leveren zijn indien hier door de Belastingdienst om word verzocht. En de ingediende LH/WKR-aangifte dient controleerbaar te zijn aan de hand van een volledige audit trail.

GRIP LH/WKR controle helpt

GRIP LH/WKR-Controle biedt een complete oplossing voor de (interne) controle en verantwoording van de LH/WKR-aangifte. Het controlesysteem GRIP LH/WKR-Controle sluit aan bij zowel Horizontaal Toezicht (HT) als de Controle Aanpak Belastingdienst (CAB).

Belangrijkste voordelen

Volledige controle
Controle op de fiscale duiding van het Grondslagendocument LH/WKR en op de grondslag voor het volgen van het verloop van de vrije ruimte. En controle op de wkr-verwerking in relatie tot de lh/wkr-aangifte.

Verantwoording
Snel en efficiënt de lh/wkr-aangiften controleren, verantwoorden middels gekoppelde en inzichtelijke dossiers en rapportages.

Zekerheid over de LH/WKR aangifte 
Middels doelmatige controle en dossiervorming weet u zeker dat de door uw ingediende LH/WKR-aangifte juist tot stand is gekomen.

Belangrijkste functionaliteiten

  • Volledige controledossiers met uniforme opbouw, vastlegging en verantwoording
  • Beschikking over een risicogrit om eventuele fiscale risico’s te mitigeren
  • Verantwoorden met een complete audit-trail richting de Belastingdienst
  • Geen dubbele werkzaamheden bij systeem- en gegevensgerichte controles
  • Volledig inpasbaar binnen uw bestaande interne controlewerkzaamheden

Maak kennis met het GRIP platform

Wij laten u graag kennismaken met onze GRIP software oplossingen. Mocht u een vraag willen stellen, meer informatie ontvangen of een demo willen aanvragen? Laat het ons weten via : extra informatie.
Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com