LH/WKR Analyse

Uitdaging
De gemeentelijke administratie moet compliant zijn met de bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), ongeacht of sprake is van belastingplicht. 

Indien gevraagd moeten gemeenten feitelijke informatie kunnen verschaffen voor de juiste vaststelling van de lh/wkr-aangiften en  een (aanvaardbare) aangifte indienen.

LH/WKR Analyse helpt

LH/WKR Analyse biedt een complete oplossing voor het opstellen (of actualiseren) van het Grondslagendocument WKR. In het grondslagendocument is de motivering (het hoe en waarom) van de keuzes omtrent de toepassing van de wkr opgenomen. En maakt de LH/WKR Analyse het mogelijk om het verloop van de vrije ruimte te monitoren. Daarnaast biedt de LH/WKR Analyse een protocol voor de controle van de Loonheffingen. Zodoende worden alle transacties conform het juiste WKR-regime afgehandeld. Met de LH/WKR Analyse worden de LH/WKR-aangiften van de gemeente juist onderbouwd en controleerbaar.

Belangrijkste voordelen

Met de LH/WKR Analyse voert u het beheer op de loonheffingen en werkkostenregeling efficiënt uit met zekerheid over de kwaliteit.

Een volledig beeld
Stap voor stap wordt u op eenvoudige wijze door het proces en werkprogramma geleid. Zodat u ieder jaar weer volledig bent.

Sluit naadloos aan op de AO/IC inrichting 
De LH/WKR Analyse is zo ingericht dat dit direct inpasbaar is in de bestaande AO/IC van de organisatie.  

Verbeteringen WKR verwerking
Fouten in de WKR verwerking worden met de juiste beheersmaatregelen aangepast. Waardoor de gemeente haar WKR positie steeds beter in kaart brengt.

Zekerheid over de aangifte
Of de LH/WKR aangifte juist en volledig is ingediend wordt met de LH/WKR Analyse inzichtelijk.

Belangrijkste functionaliteiten

  • Actualiseren en beheren van het Grondslagendocument LH/WKR
  • Koppelen van de financiële en de fiscale administratie, met behulp van een brugstaat
  • Omzetten van de BBV administratie naar de fiscale administratie, door middel van controleerbare, voorafgaande journaalposten
  • Minimale aanpassingen in de financiële administratie
  • Verantwoorden met behulp van een complete audittrail
  • Opbouwen van toekomstbestendige fiscale dossiers, door fiscaal/financiële gegevens en (tekst)documenten te koppelen en mee te nemen met de jaarwissel
  • Een aantoonbaar aanvaardbare en controleerbare LH/WKR-aangifte realiseren

Meer weten...?

Mocht u een vraag willen stellen of meer informatie ontvangen stuur dan uw vraag via het contactformulier of bel direct met Martin van der Meer 06-30848611 of kantoor 088-9950200.
Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com