GRIP VPB controle

Uw uitdaging
In 2017 verantwoordt u voor het eerst de vennootschapsbelasting (Vpb-plicht). Maar hoe bepaalt en verantwoordt u nu met zekerheid de juistheid van uw vpb-aangifte of het feit dat u nu juist buiten de vpb-plicht blijft.

Met GRIP VPB interne controle regelt u dit snel en efficiënt, zowel voor de eigen interne controle als voor de verantwoording naar de Belastingdienst.

GRIP Interne Controle VPB helpt

GRIP VPB interne controle regelt de (interne) controle op de vpb-geldstroom. U krijgt snel inzicht of uw werkzaamheden op de vpb-geldstroom juist zijn uitgevoerd, of de interne beheersmaatregelen werken, of de juiste systeem- en gegevensgerichte controles zijn uitgevoerd en welke eventuele fiscale risico’s u nog loopt.

GRIP VPB interne controle sluit naadloos aan op GRIP VPB beheer en is volledig ingericht conform NV COS 610 (Nadere voorschriften Controle en Overige Standaarden). U beschikt over complete controledossiers, volledige audit-trails en een complete risicogrit. En u legt dus niet alleen verantwoording af maar stuurt ook de bedrijfsvoering vanuit de controle.

Belangrijkste voordelen

GRIP VPB interne controle controleert efficiënt de vpb-geldstroom en geeft zekerheid over de kwaliteit

Volledige controle
Inzicht in de werking van de beheersmaatregelen. Inzicht in de systeem- en gegevensgerichte controlewerkzaamheden. Inzicht in uw fiscale risico’s met een complete risicogrit.

Sluit naadloos aan op de AO/IC inrichting
GRIP VPB interne controle voldoet voor de AO/IC-inrichting aan de Nadere Voorschriften controle en Overige Standaarden 610.

Zekerheid over de vpb-aangifte
GRIP VPB interne controle zorgt voor een doelmatige controle op de vpb-aangifte met inzichtelijke controledossiers en rapportages. Zo weet u zeker dat de door uw ingediende vpb-aangifte juist tot stand is gekomen.

Belangrijkste functionaliteiten

  • Volledige controledossiers met uniforme opbouw, vastlegging en verantwoording
  • Beschikking over een risicogrit om eventuele fiscale risico’s te mitigeren
  • Verantwoorden met een complete audit-trail richting de Belastingdienst
  • Geen dubbele werkzaamheden bij systeem- en gegevensgerichte controles
  • Volledig inpasbaar binnen uw bestaande interne controlewerkzaamheden

Maak kennis met het GRIP platform

Wij laten u graag kennismaken met onze GRIP software oplossingen. Mocht u een vraag willen stellen, meer informatie ontvangen of een demo willen aanvragen? Laat het ons weten via : extra informatie
Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com