GRIP BTW controle

Uw uitdaging
De aangeleverde BTW controle informatie dient alle, voor de controle relevante, informatie te bevatten en dient juist te zijn.

Alle controle informatie moet binnen een redelijke termijn aan te leveren zijn indien hier door de Belastingdienst om word verzocht. En de ingediende BTW-aangifte dient controleerbaar te zijn aan de hand van een volledige audit trail.

GRIP BTW controle helpt

GRIP BTW controle biedt een complete oplossing voor de (interne) controle en verantwoording van de btw-aangifte en de bcf-opgave. Het controlesysteem GRIP BTW-Controle sluit aan bij zowel Horizontaal Toezicht (HT) als de Controle Aanpak Belastingdienst (CAB). GRIP BTW-Controle zorgt voor een compleet fiscaal controle dossier, inclusief een volledige audit trail. Zo kan snel en efficiënt verantwoording worden afgelegd over de btw-aangiften en de bcf-opgave.

Belangrijkste voordelen

Volledige controle
Inzicht in de werking van de beheersmaatregelen. Inzicht in de systeem- en gegevensgerichte controlewerkzaamheden. Inzicht in uw fiscale risico’s met een complete risicogrit.

Sluit naadloos aan op de AO/IC inrichting
GRIP BTW controle voldoet voor de AO/IC-inrichting aan de Nadere Voorschriften controle en Overige Standaarden 610.

Zekerheid over de BTW-aangifte
GRIP BTW controle zorgt voor een doelmatige controle op de BTW-aangifte met inzichtelijke controledossiers en rapportages. Zo weet u zeker dat de door uw ingediende BTW-aangifte juist tot stand is gekomen.

Belangrijkste functionaliteiten

  • Volledige controledossiers met uniforme opbouw, vastlegging en verantwoording
  • Beschikking over een risicogrit om eventuele fiscale risico’s te mitigeren
  • Verantwoorden met een complete audit-trail richting de Belastingdienst
  • Geen dubbele werkzaamheden bij systeem- en gegevensgerichte controles
  • Volledig inpasbaar binnen uw bestaande interne controlewerkzaamheden

Maak kennis met het GRIP platform

Wij laten u graag kennismaken met onze GRIP software oplossingen. Mocht u een vraag willen stellen, meer informatie ontvangen of een demo willen aanvragen? Laat het ons weten via : extra informatie
Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com