Herziening BBV | gevolgen BTW

Uw uitdaging

Per 1 januari 2017 wijzigt het BBV. Hierdoor moet ook een nieuwe systematiek worden bepaald voor de berekening van het percentage gemengde btw voor met name de taakvelden ‘.01 Bestuur’ en ‘.04 Ondersteuning organisatie’. Doet u dit niet dan dient u in 2017 per definitie een onjuiste btw-aangifte/bcf-opgave in.

Juiste berekening BTW mengpercentage Step helpt

Om tot een juiste berekening van het btw-mengpercentage te komen, is het van belang dat de uren op het juiste niveau worden verantwoord. Met andere woorden: op een niveau waarbij het verschil in de btw-regimes naar voren komt. Step verzorgt deze werkzaamheden voor gemeenten om een juiste rekenmethodiek voor de gemengde btw te blijven toepassen.

Belangrijkste voordelen

Ook na de vernieuwing BBV komen tot een juiste btw verwerking

Juiste btw afdracht
Met de rekenmethodiek van Step in Control komt u tot de juiste btw afdracht en doet u uzelf niet tekort
 
Zekerheid over de aangifte
Met de aanpassingen in de rekenmethodiek, inclusief de onderbouwing, weet u zeker dat u de vernieuwing BBV ook juist hebt verwerkt in de btw aangifte

Afstemming Belastingdienst
Step in Control verzorgt voor u de afstemming over de nieuwe rekenmethodiek

Belangrijkste functionaliteiten

  • Afstemmen van de btw administratie op de vernieuwing BBV
  • Indelen van de overheadkosten per taakveld
  • Rechtstreeks toerekenen van de kosten aan de juiste taakvelden
  • Afstemmen nieuwe rekenmethodiek gemengde btw met de Belastingdienst

Vraag en antwoord

Door het vernieuwen van de BBV verandert ook de methodiek om te komen tot het berekenen van de gemengde BTW. Dit roept veel vragen op bij gemeenten. Heeft u ook vragen? Leg ze ons voor en wij geven u het antwoord via :

Vraag en antwoord nieuw BBV | Berekenen gemengde BTW

 

Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com