Interne controle opgelost met GRIP oplossingen

GRIP oplossingen zijn gebouwd voor gemeenten om controlevraagstukken efficiënt en effectief op te lossen. Met GRIP optimaliseren gemeenten de kwaliteit van zowel de bedrijfsvoering als (externe) verantwoording.

Step in Control bouwt samen met UNIT4 het GRIP-platform dat overheden ondersteunt de interne controle op de bedrijfsvoering. Uniek hierin is de pakketonafhankelijke koppeling met de financiële administratie, de dossieropbouw en de volledigheid van de audit-trail. Daarnaast werkt de gemeente direct vanuit een werkprogramma dat is afgestemd op de proces workflow die de uitvoer, dossiervorming en de verantwoording stuurt.

Het GRIP-platform is modulair opgebouwd en biedt specifieke oplossingen voor hoofden financiën, concerncontrollers en financieel medewerkers. Verschillende medewerkers kunnen gezamenlijk binnen één oplossing aan de slag, zodat de controledossiers efficiënt en volledig worden samengesteld vanuit alle lagen van de organisatie. Het GRIP-platform biedt op dit moment oplossingen voor de vennootschapsbelasting, de btw, de Loonheffingen/WKR en het sociaal domein.

In de nabije toekomst wordt het GRIP-platform uitgebreid met verschillende controlemodules. Uiteindelijk vormt het GRIP-platform een modulair op te bouwen Business Control Framework waarmee u efficiënt de controle van uw bedrijfsvoering realiseert.

Lees meer over de samenwerking Step in Control en Unit4.

Tax Controle Framework gemaakt voor gemeenten

Om de drie fiscale geldstromen onder controle te hebben qua beheer en interne controle heeft Step in Control samen met Unit4 een TCF ontwikkeld tailermade gebouwd voor de gemeentelijke praktijk.

Op basis van het TCF voldoet de gemeente aan haar aangifte-, informatie-, en administratieplicht. Het beheer en de controle zijn hiermee in lijn gebracht met het organisatieprofiel en de gemeente kan efficiënt en effectief bijsturen, aangifte(n) indienen en verantwoording afleggen. Hierbij sluit het TCF van de gemeente volledig aan bij Horizontaal Toezicht en de Controleaanpak Belastingdienst. 

Oplossingen voor de interne controle van gemeenten

Het GRIP-platform vormt met elkaar een Tax Control Framework voor gemeenten. De verschillende GRIP-oplossingen geven hier invulling aan maar zijn ook los van elkaar inzetbaar. Onderstaand vind u de verschillende GRIP-oplossingen. 

GRIP VPB controle
GRIP BTW controle
GRIP LH/WKR controle

Maak kennis met het GRIP platform

Wij laten u graag kennismaken met onze GRIP software oplossingen. Mocht u een vraag willen stellen, meer informatie ontvangen of een demo willen aanvragen? Laat het ons weten via : extra informatie

Step in Control

De Kruipin 1b
3471 BR Kamerik
088 9950 200
info@stepincontrol.com